Ja, ik meld me aan voor een gratis kennismakingsgesprek!

  Executive coaching


  Ziel & zakelijkheid

  Executives waaronder directieleden, bestuurders, managers, toezichthouders en commissarissen die een verdieping willen aanbrengen in hun leiderschapskwaliteiten zijn vaak op zoek naar bezieling en authenticiteit. Werken vanuit hoofd én hart, waarbij je tevens anderen inspireert. Je diepere idealen integreren in je manier van werken en leidinggeven. Executive coaching kan daarin waardevolle ondersteuning bieden.

  Ik fungeer als spiegel en klankbord op 3 niveaus. Op het mentale niveau analyseren we waar jouw rationele kennis en overtuigingen je belemmeren om dieper in verbinding te komen met jezelf. Op het gevoelsmatige vlak faciliteer ik je bij het (h)erkennen van je emoties. Het derde aandachtsgebied is inzicht krijgen in je idealen en voelen wat je inspireert. Door bewustwording en integratie van deze drie niveaus wordt bezield werken mogelijk.

  Tijdens het traject staan we stil bij:

  • Authenticiteit: in je kracht staan zonder maskers/façades, en leren overeenkomstig te handelen
  • Zingeving: contact maken met je innerlijke drijfveren en je idealen
  • Bezieling: hoe kan je deze ervaren in je werk? Dit kan gericht zijn op je manier van leidinggeven, je betrokkenheid en manier van samenwerken, en het creëren van een stimulerende werkomgeving

  Neem contact op

  Menu Title