Ja, ik wil een gratis coachgesprek in Lisse (ZH)

Gedrag- en drijfverenanalyses


De werkgerelateerde DISC gedrags- en drijfverenanalyses zijn online assessment tools die een betrouwbaar en objectief beeld geven van mensen in hun werkomgeving, en kunnen een bijdrage leveren aan:

  • Effectiever communiceren
  • Het verbeteren van teamprestaties door inzicht in gedrag op onderlinge samenwerking
  • Medewerkers handvatten geven voor hun professionele ontwikkeling
  • Managers ondersteunen in coachend leidinggeven
  • Effectief people management

Gedragsanalyse

De gedragsassessment (DISC) geeft waardevolle inzichten in onder andere hoe men communiceert. Bijvoorbeeld: hoe gaat men om met problemen en uitdagingen? Hoe beïnvloedt men andere mensen? Hoe gaat iemand om met veranderingen en hectiek? Het geeft informatie over iemands kwaliteiten, diens ideale werkomgeving, en wat die persoon leuk en prettig vindt in zijn of haar werk. Daarnaast toont de analyse wat de valkuilen zijn en wat men nodig heeft om gemotiveerd te zijn, maar ook de specifieke aandachtspunten voor ontwikkeling.

Drijfverenanalyse

De drijfveren assessment geeft inzicht in wat werkelijk motiveert en voldoening geeft. Dus waar iemand voor in actie komt, en zijn of haar energie en aandacht op wil richten qua werkzaamheden. Het rapport laat zien welke drijfveren voor de persoon in kwestie belangrijk zijn. Deze zijn mede bepalend voor de kwaliteiten die iemand meebrengt naar de werkomgeving.

Persoonlijke Stijl en Motivatie profiel

Deze assessment combineert de gedragsanalyse en drijfverenanalyse. Zo toont gedrag ons op welke manier we dingen doen. En geven drijfveren inzicht in waarom we bepaalde keuzes maken en al dan niet tot actie overgaan. Onze gedragsstijl kan onze drijfveren versterken of juist verzwakken en omgekeerd. De combinatie van beiden is van invloed op hoe we in het (werkende) leven staan en op de keuzes die we maken. Daarom is het waardevol en leerzaam om inzicht te krijgen in deze combinatie middels het Persoonlijk Stijl en Motivatie profiel.

Meer weten?

Neem contact op

Menu Title